Služby

Nabízím Vám komplexní služby zahradní a krajinářské architektury:

  • PROJEKČNÍ ČINNOST

– zpracování projektu výsadby zeleně

  • ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE VÝSADEB

– zakládání nových nebo rekonstrukce vzrostlých výsadeb

– zajištění stavebních a ostatních prací na zahradě

  • KONZULTACE, PORADENSTVÍ

POSTUP PŘI ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU:

1. PRVNÍ SETKÁNÍ se zákazníkem přímo na pozemku – rozhovor o představě, vyplnění dotazníku,

poskytnutí podkladů (geometrický plán, půdorys domu apod.), dohodnutí podmínek

2. zpracování prostorově-kompoziční půdorysné  STUDIE (nebo alternativ)

3. konzultace se zákazníkem, odsouhlasení konečné podoby studie

4. LATINSKÝ OSAZOVACÍ PLÁN

5. SEZNAM POUŽITÝCH DRUHŮ ROSTLIN – tabulka (v latině a češtině / slovenštině, s počty kusů rostlin)

6. FOTOGALERIE ROSTLIN použitých v návrhu

7. ZPRACOVÁNÍ VIZUALIZACE – 3D POHLEDY nebo VIDEO – ve spolupráci s www.lumion3d.cz

8.  podklad pro stanovení ceny realizace  – SLEPÝ ROZPOČET – VÝKAZ VÝMĚR (rostliny, materiál, práce)

9.  odevzdání kompletního projektu zákazníkovi (příp. CD příloha – projekt v PDF)

–   další výkresy, detaily (řezy, průvodní zpráva…)

Kompletní projekt není podmínkou – stupeň spolupráce závisí na dohodě s Vámi.